“MojAuto FIX” kredit

Sajt za auto oglase MojAuto.rs i banka “Credit Agricole Srbija” su samo za posetioce i oglašivače sajta MojAuto.rs pripremili jedinstven kredit za kupovinu i prodaju polovnih automobila na tržištu – kredit “MojAuto FIX” sa FIKSNOM mesečnom RATOM U DINARIMA i nominalnom kamatnom stopom od 6,90% . Prednost ovog kredita jeste da je sve vreme otplate kredita garantovana ista rata i to u dinarima.

POSEBNA POGODNOST ovog kredita je što preko njega svoj polovni automobil mogu da prodaju i FIZIČKA LICA a ne samo auto placevi i dileri polovnih vozila.Šta to znači? Npr.:

 • Prodajete svoj automobil – Postavite oglas za svoj automobil na sajtu MojAuto.rs (besplatno je) i svoj auto možete da ponudite kupcima NA KREDIT. Banka vama kao prodavcu isplati novac u iznosu koji ste dogovorili sa kupcem, a kupac dalje otplaćuje kredit banci. Time ćete znatno brže prodati svoj auto!
 • Kupujete polovni automobili – Pronađete na MojAuto.rs automobil koji vam odgovara ali do sada niste mogli da ga kupite jer nije mogao da se kupi na kredit. Dogovorite se sa prodavcem da kupovinu obavite preko “Mojauto FIX” kredita, vama banka odobri kredit a prodavcu isplati cenu vozila. Tako čak možete kupiti poznato vozilo od prijatelja, rođaka, komšije, na kredit. On oglasi automobil na MojAuto.rs i preko “Mojauto FIX” kredita vi kupite automobil na rate.

Naravno, preko “Mojauto FIX” kredita možete u dogovoru sa prodavcem kupiti automobil i od pravnih lica (auto placeva i dilera polovnih vozila).

Uslovi kredita

 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 100.000 RSD – 2.500.000RSD
 • Period otplate: 6 meseci – 72 meseca
 • Minimalno učešće: 0%
 • Nominalna kamatna stopa za klijente sa zaradom u CAS:
  - fisno 6,90% za rok otplate do 24 meseca
  - fiksno 7,90% za rok otplate do 42 meseca
  - fiksno 9,90% za rok otplate do 72 meseca
 • Nominalana kamatna stopa za klijente bez prijema zarade u CAS
  - fiksno 13,90% za rok otplate do 72 meseca
 • Trošak obrade zahteva: 1.80%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita

Reprezentativni primer:

Cena vozila Iznos kredita Period Učešće NKS* RATA EKS
200,000 RSD 203,665.99 RSD 24 meseca 0 RSD 6.90% 9,109.42 RSD 9.24%
350,000 RSD 356,415.48 RSD 42 meseca 0 RSD 7.90% 9,741.01 RSD 9.42%
500,000 RSD 509,164.97 RSD 72 meseci 0 RSD 9.90% 9,407.05 RSD 11.13%
200,000 RSD 142,566.19 RSD 24 meseca 60,000 RSD 6.90% 6,376.59 RSD 9.31%
350,000 RSD 249,490.84 RSD 42 meseca 105,000 RSD 7.90% 6,818.70 RSD 9.45%
450,000 RSD 320,773.93 RSD 72 meseci 135,000 RSD 9.90% 5,926.44 RSD 11.15%

*Kamatna stopa važi za klijente koji primaju zaradu u CAS. Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 04.02.2016. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menica: 50.00 RSD, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva 1.80%.

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • administrativna zabrana
 • bez zaloge za iznose kredita do 5.000 eur (u dinarskoj protivvrednosti)
 • bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti)

Ostali uslovi kredita:

 • Predmet finansiranja su vozila mlađa od 2002. godine
 • Za vozila starosti od 2002. do 2008. godine maksimalni iznos finansiranja iznosi 4.000 EUR
 • Klijent mora biti državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji ili strani državljanin – rezident sa prebivalištem u Republici Srbiji
 • Klijent mora biti u stalnom radnom odnosu, minimum 6 meseci kod trenutnog poslodavca.
 • Minimum 20 godina starosti klijenta u trenutku podnošenja zahteva

Koja vozila se mogu kupiti preko “Mojauto FIX” kredita

Prodavci čija vozila na sajtu MojAuto.rs nose oznaku kredita “MojAuto FIX”, imaju mogućnost prodaje svog vozila na ovaj način. Prodavac nije u obavezi da svoje vozilo proda putem ovog kredita iako su mu šanse za prodaju vozila višestruko uvećavaju a novac mu se u punom iznosu isplaćuje u dinarima. Uslovi prodaje, cene i načini plaćanja su predmet neposrednog dogovora između kupca i prodavca.

Kako da kupim auto od fizičkog lica preko kredita "Mojauto FIX"?

 • Pronađete na MojAuto.rs oglas vozila za koje ste zainteresovani a koji nosi oznaku kredita “MojAuto FIX”
 • Kontaktirate prodavca vozila i usmeno razmatrate kupovinu vozila
 • Prijavite se na sajtu za kredit "Mojauto FIX" kako bi dobili svoj jedinstveni broj koji je neophodan za podnošenje aplikacije za kredit u banci. Jedinstveni broj možete dobiti prijavom koja se nalazi niže na ovoj stranici. Dovoljno je prijaviti se samo jednom.
 • Odlazite da pogledate automobil i na licu mesta, sa prodavcem proveravate stanje vozila, dogovarate uslove kupovine, cenu, uslove plaćanja i sl.
 • Kada postignete načelan dogovor, kupac sa sajta MojAuto.rs preuzima "Nacrt ugovora" u kome je potrebno da navede lične podatke kupca i prodavca kao i dogovorenu cenu vozila. Nacrt ugovora možete preuzeti na sledećem linku: Nacrt ugovora
 • Odlazite u sebi najbližu ekspozituru Credit Agricole Banke (spisak ekspozitura) i podnosite zahtev za odobrenje "Mojauto FIX" kredita. Prilikom podnošenja zahteva potrebno je da priložite:
  • Popunjen "Nacrt ugovora" (nacrt ugovora nije potrebno da se overava, samo ga potpišu obe strane)
  • Fotokopiju obe strane saobraćajne dozvole vozila ili očitanu saobraćaju dozvolu
  • Svoj jedinstveni broj koji ste dobili na sajtu MojAuto.rs
  • Odštampanu stranicu oglasa vozila koje kupujete sa sajta MojAuto.rs
   napomena: Ukoliko vozilo koje kupujete nema saobraćajnu dozvolu, što je slučaj sa vozilima koja su uvežena iz inostranstva (na ime kupca), onda je potrebno da se umesto saobraćajne dozvole priložite fotokopiju JCI obrasca sa carine koju poseduje prodavac.
 • Informaciju da li vam je zahtev za kredit odobren, prilikom redovne procedure, dobijate u roku od 2-3 dana, često i za jedan dan. Ukoliko vam je kredit odobren, banka vam izdaje potvrdu da vam je kredit odobren.
 • Dalje,na osnovu nacrta ugovora pravite kupoprodajni ugovor sa prodavcem vozila. Primer ugovora možete preuzeti na sledećem linku: kupoprodajni ugovor
 • Kupoprodajni ugovor zajedno sa prodavcem overavate u opštini. U ugovoru treba navesti dogovorenu cenu vozila, koliki deo se isplaćuje u gotovini a koji iznos se kreditira i tekući račun prodavca na koji se novac prebacuje. Sa overenim kupoprodajnim ugovorom i potvrdom o odobrenom kreditu kupac i prodavac odlaze u ekspozituru banke gde se kredit realizuje. Prodavcu se prebacuje novac na tekući račun a on kupcu predaje vozilo. 
  Napomena: prodavcu se isplaćuje novac na tekući račun. Prodavac ima mogućnost da u filijali Credit Agricole banke realizuje kupovinu EUR po povlašćenim uslovima. Za to je potrebno da prodavac pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora otvori tekući račun u Credit Agricole banci i taj račun navede u kupoprodajnom ugovoru. Za korisnike "Mojauto FIX" kredita Credit Agricole banka je obezbedila minimalnu proviziju za kupovinu EUR koji je 0.5% viši od srednjeg kursa NBS na taj dan. Drugim rečima, ukoliko kupac pretvara dinare u EUR, zbog kursne razlike na 2500 EUR gubi oko 12 EUR.
 • Nakon obavljenog plaćanja i preuzimanja vozila, kupac vrši prenos vlasništva vozila i/ili registraciju vozila u odgovarajućoj agenciji ili MUP-u.

Kako da kupim auto od pravnog lica (diler, auto plac, auto salon) uz kredit "Mojauto FIX"?

 • Pronađite na MojAuto.rs automobil za koji ste zainteresovani a koji nosi oznaku “MojAuto FIX”
 • Popunite prijavu za “Mojauto FIX” kredit na ovoj stranici.
 • Na vaš email i na broj mobilnog telefona će vam biti prosleđen jedinstveni broj vaše prijave.
 • Odštampajte prijavu ili sačuvajte SMS poruku sa jedinstvenim brojem prijave.
 • Prodavcu automobila na auto placu pokažite jedinstveni broj kako bi mogao da vas uputi u “MojAuto FIX” kredit.
 • Sa prodavcem na auto placu direktno dogovarate cenu vozila i uslove kredita, da li želite učešće ili ne, period otplate, itd. kako bi diler dogovorene uslove mogao da unese u profakturu koju će dati vama ili proslediti Banci za odobrenje kredita "Mojauto FIX".
 • Prodavac će vas dalje uputiti u proceduru odobravanja kredita.

Kako da prodam svoj auto uz kredit "Mojauto FIX"?

Dalje smernice se odnose samo na fizička lica koja prodaju svoje vozilo putem kredita “MojAuto FIX”. Pravna lica (dileri i auto placevi) detaljne instrukcije dobijaju direktno od Credit Agricole Banke.

 • Prvo je potrebno da na našem sajtu MojAuto.rs postavite oglas za prodaju svog automobila. Fizička lica mogu postaviti do dva oglasa besplatno. Dugme "Ostavi oglas" nalazi se u gornjem desnom uglu svake stranice našeg sajta.
 • Nakon postavljanja, vaš oglas će automatski biti označen "MojAuto FIX" oznakom. Ukoliko iz bilo kog razloga ne želite da iskoristite ovu povoljnost, sa svog oglasa možete i isključiti ovu opciju.
 • Kada se sa kupcem dogovorite oko prodaje, potrebno je da mu date svoje lične podatke i fotokopiju obe strane saobraćajne dozvole vozila ili očitana saobraćajna dozvola, kako bi kupac mogao da popuni nacrt ugovora i sa njim podnese u banci zahtev za odobravanje kredita.
 • Zahtev kupcu se odobrava obično za jedan dan, najviše za 2-3 dana, koliko je potrebno da ga sačekate.
 • Kada kupcu banka odobri kredit, kupac i prodavac pripremaju i kod notara ili ovlašćenoj instituciji overavaju kupoprodajni ugovor.
 • Primer kupoprodajnog ugovora možete preuzeti sa sledećeg linka: kupoprodajni ugovor Važne napomene u vezi tekućeg računa koji upisujete u kupoprodajnom ugovoru:
  • Ako ste u kupoprodajnom ugovoru naveli iznos koji se kreditira u dinarima taj iznos će vam biti isplaćen na tekući račun u dinarima.
  • Ako ste u kupoprodajnom ugovoru naveli iznos koji se kreditira u EUR onda će vam na tekući račun biti uplaćen iznos u dinarima uz mogućnost kupovine EUR po povlašćenom kursu
  • Ako želite da izbegnete da podižete dinare pa da ih pretvarate u EUR u menjačnici, predlažemo vam da otvorite dinarski tekući računu Credit Agricole banci i da njega navedete u kupoprodajnom ugovoru. Prilikom plaćanja, banka će vam na taj račun prebaciti dinare ali će vam odmah dinare pretvoriti u EUR na osnovu vašeg naloga po povlašćenom prodajnom kursu koji je za 0.5% veći od srednjeg kursa NBS na taj dan. Eure ćete odmah moći da podignete. Drugim rečima, zbog konverzije dinara u EUR, na 2500 EUR izgubicete oko 12 EUR. Ovaj trošak možete podneti vi ili se dogovoriti sa kupcem da za taj iznos uvećate cenu vozila.
 • Kupoprodajni ugovor overavate kod notara sa kupcem i odlazite u filijalu Credit Agricole banke gde vam se vrši isplata novca, nakon čega predajete vozilo kupcu.

Prijava za “Mojauto FIX” kredit


Broj telefona upišite bez početne nule. Npr. ako je vaš broj 0601234567, broj upišite kao 601234567

Napomena:

Sa jednim jedinstvenim brojem prijave možete aplicirati za bilo koji automobil koji nosi oznaku “Mojauto FIX” kredita. Nije potrebno da za svako vozilo vršite novu prijavu. Dovoljan vam je jedan jedinstveni broj.

Za dodatne informacije možete kontaktirati korisničku službu sajta MojAuto.rs.

Vaši favoriti ()